Hjem

Røedstøa vann og avløp SA er et samvirkeforetak med oppgave å bygge ut nytt vann og avløpssystem for Røedstøa hyttefelt ved Filtvet i Hurum.

På disse sidene vil man få siste nytt om utbyggingsprosjektet, og tilgang til alle aktuelle dokumenter om samvirket og utbyggingsprosjektet.

Deler av sidene er bare tilgjengelige for samvirkets medlemmer.

Nyheter

Søknad om igangsettingstillatelse er sendt til kommunen og VIVA

Etter en lang prosess, er endelig en komplett søknad om igangsettingstillatelse sendt til Hurum kommune og til VIVA. Styret vil i løpet av kort tid ha et møte med Habex for å diskutere videre fremdriftsplan. Vi kommer tilbake med mer informasjon rundt oppstart og videre innbetalingsplan så snart som mulig.

Kort status på VA prosjektet og neste innbetaling.

Hei alle sammen. I følge den opprinnelige fremdriftsplanen skulle Habex ha begynt med sine første spadetak og neste innbetaling på kr 100.000 skulle ha blitt fakturert rundt disse dager. Kort oppsummert er vi litt forsinket i søknadsprosessen noe som innebærer en forsinket oppstart. Derfor ser vi det som hensiktsmessig å utsette kommende innbetaling fra november i …

Om oss

Røedstøa vann og avløp SA ble offisielt stiftet 11.08.2017. Samvirket er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 919 478 691.

Styret består av:
Petter Setsaas Sveen (leder)
Per Christian Delerud 
Åse Berit Waag
Lars Jørgen Tvedt
Tom Arild Deraas (varamedlem)
Per Christian Larsen (varamedlem)

Forretningsfører:
Hurum Regnskap
Åsveien 9
3475 SÆTRE

Revisor:
DELOITTE AS
Dronning Eufemias gate 14
0191   OSLO

Bank:
2220.31.20870

Kontakt oss

Du kan nå styret i samvirket på styret@rsva.no

Styreleder Petter Sveen kan du også nå på telefon 414 33 143