Kontakt oss

Du kan nå styret i samvirket på styret@rsva.no

Styreleder Merete Mandt Larsen kan du også nå på telefon 918 34 938