Betalingsplan pr. mai 2018

På årsmøtet 2018 ble det lagt frem en foreløpig betalingsplan for hver hytte for hovedanlegget og enkleste løsning frem til hyttevegg. Planen er som følger:

Hver hytteeier vil få tilsendt betalingsoppfordring fra regnskapsfører i nær fremtid

Informasjon fra årsmøtet i 2018

På årsmøtet 12. mai 2018 ble det lagt frem en del informasjon utover det som var sendt ut i sakspapirene. Presentasjonen kan du finne på Årsmøtet 2018 - Presentasjon (48 downloads)

Pr. 10. mai har samvirket 95 medlemmer. Vi planlegger oppstart av hovedanlegget i september 2018, og at de siste hyttene blir koplet på anlegget sommer/høst 2020.

Prisanslag for vann, avløp og strøm frem til hyttevegg ligger nå på 22,4 millioner. Pr. hytte blir det vel 235.000,-

Øvrige sakspapirer fra årsmøtet finner du under Dokumenter

Vi har inngått kontrakt med entreprenør

Kjære alle hytteeiere og medlemmer!

Vi kan nå meddele at vi har signerte kontrakt 5 april, med entreprenøren Habex AS og er veldig fornøyd med prosessen. Habex AS utalte selv de syntes dialog møter, hadde vært ryddig og bra.

Habex AS er et entreprenørfirma som er lokalisert i Eggedal i Sigdal kommune. De har gjort et solid inntrykk og som før nevnt, tror vi at prosjektet som helhet vil gjennomføres på en god måte og at alle hensyn blir ivaretatt, så langt det er mulig. Ønsker dere å vite mer om Habex AS, gå inn på; www.habex.no

Det som videre skjer nå, er at Habex AS skal komme tilbake til styret inne 20 april, med forslag til fremdriftsplan og med det en betalingsplan. Det vil bli presentert på årsmøtet, som vi minner om er 12 mai, kl. 12.00

Styret har vedtatt å bruke en profesjonell byggeleder og er nå i dialog med flere og innhenter tilbud i disse dager. Vi ser det som helt nødvendig og ha en profesjonell byggeleder, som kan følge opp Habex AS, slik at det ikke oppstår forsinkelser eller problemer under veis. Dette vil vi informere mere om, når vi er litt lenger ute i prosess.

På vegne av RSVA,
Merete Mandt Larsen
Styreleder

Påskeinfo

Kjære alle hytteeiere og medlemmer!

Det nærmer seg påske – og vi i styret RSVA vil med dette informere dere om hvor vi står i arbeidet og hva som skjer fremover.

Vi har nå kommet veldig langt i prosessen med entreprenør og med god bistand av Advokatfirmaet Lippestad. Det har tatt mye tid, da vi har jobbet med å få en kontrakt og et tilbud i henhold til de krav vi mener er berettiget å stille. 5. april skal vi ha et endelig kontraktsmøte med entreprenør. Vi vil da i etterkant av dette kunne formidle hvem dette er, men vi er sikre på at vi har valgt en seriøs leverandør, som vil kunne sørge for at vi får et godt anlegg til en god pris og at alle hensyn blir ivaretatt, så langt det er mulig.

Vi kommer til å avholde årsmøte 12 mai kl.12.00, så hold av dagen. Vi kommer tilbake med innkalling og agenda for dette.

Vi i styret ønsker dere alle en god påske og gleder oss over at det er vår i luften og snart åpning av ny og deilig sesong på Hurum.

På vegne av RSVA,
Merete Mandt Larsen
Styreleder

Informasjon om fremdriften.

Hei alle medlemmer av RSVA.

Mange spør etter informasjon i forhold til oppstart av prosjektet og det kan vi forstå. Dette er jo et stort prosjekt som har stor betydning for alle hytteeiere, men også derfor tar dette tid. Vi har måttet involvere advokatkontoret Lippestad, for å være sikre på at vi får en god og trygg avtale. Advokatkontoret Lippestad har vært gode sparringspartnere, da de er eksperter på avtalerett og jussen i forbindelse med avtale mellom byggherre (som styret i RSVA er) og entreprenør.

Status nå er at vi er snart ferdig med å få på plass en kontrakt med entreprenør, vi hadde styremøte i går, 13 februar og har et forslag ferdig til entreprenør. Vi mener nå at alle hensyn, krav og forutsetninger, som vi ønsker skal med, er beskrevet i kontrakten. Budsjettmessig holder vi oss innenfor de rammer vi har – og vi vil kunne presentere dette på årsmøtet i mai.

Videre fremdrift nå – og med god hjelp fra advokatkontoret Lippestad, kan vi sende over et kontraktsforslag til entreprenør, og håper at vi skal kunne signere innen kort tid.  Entreprenør vil, i henhold til kontrakt, kunne da starte opp med prosjektering og sende oss en fremdriftsplan og betalingsplan som vi vil kunne informere dere videre om, når dette foreligger.

Har dere spørsmål – er det bare å ta direkte kontakt med meg, gjerne på mail, så skal jeg besvare alle henvendelser etter beste evne.

Merete Mandt Larsen
Styreleder RSVA

Julebrev

Kjære hytteeier!

Det nærmer seg et nytt år og vi i styret vil gjerne kort oppdatere deg på hva som skjer med vann- og avløp i hytteområdet vårt gjennom dette julebrevet

Fra det nye styret ble etablert i oktober har vi hatt tre styremøter og vært tett dialog med entreprenøren som er valgt. Det er et prosjekt der vi må ta mange hensyn, både i forhold til våre egne behov og ønsker, kostnader og fremdriftsplan. Alt dette må bygges inn i kontrakten. For å være på den sikre siden har vi engasjert Advokatfirmaet Lippestad som har spisskompetanse på avtalerett.

Vårt neste styremøte er 16. januar. Da er planen å ta stilling til det endelige tilbudet fra entreprenør. I etterkant vil vi sende deg en status om prosjektet og fremdriften videre.

I mellomtiden ønsker vi deg en fredfull jul.

På vegne av RSVA,
Merete Mandt Larsen
Styreleder

Protokoll fra årsmøtet 7. oktober 2017

Protokollen fra årsmøtet 7. oktober er lagt ut på dokumentoversikten.

På årsmøtet ble dette styret valgt:

Merete Mandt Larsen (leder)
Per Christian Delerud
Åse Berit Waag
Lars Jørgen Tvedt
Petter Setsaas Sveen (varamedlem)
Tom Arild Deraas (varamedlem)