Protokoll fra årsmøtet 7. oktober 2017

Protokollen fra årsmøtet 7. oktober er lagt ut på dokumentoversikten.

På årsmøtet ble dette styret valgt:

Merete Mandt Larsen (leder)
Per Christian Delerud
Åse Berit Waag
Lars Jørgen Tvedt
Petter Setsaas Sveen (varamedlem)
Tom Arild Deraas (varamedlem)