Julebrev

Kjære hytteeier!

Det nærmer seg et nytt år og vi i styret vil gjerne kort oppdatere deg på hva som skjer med vann- og avløp i hytteområdet vårt gjennom dette julebrevet

Fra det nye styret ble etablert i oktober har vi hatt tre styremøter og vært tett dialog med entreprenøren som er valgt. Det er et prosjekt der vi må ta mange hensyn, både i forhold til våre egne behov og ønsker, kostnader og fremdriftsplan. Alt dette må bygges inn i kontrakten. For å være på den sikre siden har vi engasjert Advokatfirmaet Lippestad som har spisskompetanse på avtalerett.

Vårt neste styremøte er 16. januar. Da er planen å ta stilling til det endelige tilbudet fra entreprenør. I etterkant vil vi sende deg en status om prosjektet og fremdriften videre.

I mellomtiden ønsker vi deg en fredfull jul.

På vegne av RSVA,
Merete Mandt Larsen
Styreleder