Informasjon om fremdriften.

Hei alle medlemmer av RSVA.

Mange spør etter informasjon i forhold til oppstart av prosjektet og det kan vi forstå. Dette er jo et stort prosjekt som har stor betydning for alle hytteeiere, men også derfor tar dette tid. Vi har måttet involvere advokatkontoret Lippestad, for å være sikre på at vi får en god og trygg avtale. Advokatkontoret Lippestad har vært gode sparringspartnere, da de er eksperter på avtalerett og jussen i forbindelse med avtale mellom byggherre (som styret i RSVA er) og entreprenør.

Status nå er at vi er snart ferdig med å få på plass en kontrakt med entreprenør, vi hadde styremøte i går, 13 februar og har et forslag ferdig til entreprenør. Vi mener nå at alle hensyn, krav og forutsetninger, som vi ønsker skal med, er beskrevet i kontrakten. Budsjettmessig holder vi oss innenfor de rammer vi har – og vi vil kunne presentere dette på årsmøtet i mai.

Videre fremdrift nå – og med god hjelp fra advokatkontoret Lippestad, kan vi sende over et kontraktsforslag til entreprenør, og håper at vi skal kunne signere innen kort tid.  Entreprenør vil, i henhold til kontrakt, kunne da starte opp med prosjektering og sende oss en fremdriftsplan og betalingsplan som vi vil kunne informere dere videre om, når dette foreligger.

Har dere spørsmål – er det bare å ta direkte kontakt med meg, gjerne på mail, så skal jeg besvare alle henvendelser etter beste evne.

Merete Mandt Larsen
Styreleder RSVA