Vi har inngått kontrakt med entreprenør

Kjære alle hytteeiere og medlemmer!

Vi kan nå meddele at vi har signerte kontrakt 5 april, med entreprenøren Habex AS og er veldig fornøyd med prosessen. Habex AS utalte selv de syntes dialog møter, hadde vært ryddig og bra.

Habex AS er et entreprenørfirma som er lokalisert i Eggedal i Sigdal kommune. De har gjort et solid inntrykk og som før nevnt, tror vi at prosjektet som helhet vil gjennomføres på en god måte og at alle hensyn blir ivaretatt, så langt det er mulig. Ønsker dere å vite mer om Habex AS, gå inn på; www.habex.no

Det som videre skjer nå, er at Habex AS skal komme tilbake til styret inne 20 april, med forslag til fremdriftsplan og med det en betalingsplan. Det vil bli presentert på årsmøtet, som vi minner om er 12 mai, kl. 12.00

Styret har vedtatt å bruke en profesjonell byggeleder og er nå i dialog med flere og innhenter tilbud i disse dager. Vi ser det som helt nødvendig og ha en profesjonell byggeleder, som kan følge opp Habex AS, slik at det ikke oppstår forsinkelser eller problemer under veis. Dette vil vi informere mere om, når vi er litt lenger ute i prosess.

På vegne av RSVA,
Merete Mandt Larsen
Styreleder