Betalingsplan pr. mai 2018

På årsmøtet 2018 ble det lagt frem en foreløpig betalingsplan for hver hytte for hovedanlegget og enkleste løsning frem til hyttevegg. Planen er som følger:

Hver hytteeier vil få tilsendt betalingsoppfordring fra regnskapsfører i nær fremtid

Informasjon fra årsmøtet i 2018

På årsmøtet 12. mai 2018 ble det lagt frem en del informasjon utover det som var sendt ut i sakspapirene. Presentasjonen kan du finne på Årsmøtet 2018 - Presentasjon (48 downloads)

Pr. 10. mai har samvirket 95 medlemmer. Vi planlegger oppstart av hovedanlegget i september 2018, og at de siste hyttene blir koplet på anlegget sommer/høst 2020.

Prisanslag for vann, avløp og strøm frem til hyttevegg ligger nå på 22,4 millioner. Pr. hytte blir det vel 235.000,-

Øvrige sakspapirer fra årsmøtet finner du under Dokumenter