Betalingsplan pr. mai 2018

På årsmøtet 2018 ble det lagt frem en foreløpig betalingsplan for hver hytte for hovedanlegget og enkleste løsning frem til hyttevegg. Planen er som følger:

Hver hytteeier vil få tilsendt betalingsoppfordring fra regnskapsfører i nær fremtid