Søknad om byggetillatelse for bad

På årsmøtet ble det stilt spørsmål om når man kan søke kommunen om tillatelse til å bygge bad på hytta.

Styret har vært i kontakt med kommunen. Kommunen svarer at slike søknader kan man sende når som helst, men brukstillatelse blir ikke gitt før det kommer ferdigmelding fra rørlegger. Slik ferdigmelding vil man ikke få før man er knyttet til et RSVA sitt avløpsanlegg.