Kort status på VA prosjektet og neste innbetaling.

Hei alle sammen.
I følge den opprinnelige fremdriftsplanen skulle Habex ha begynt med sine første spadetak og neste innbetaling på kr 100.000 skulle ha blitt fakturert rundt disse dager.
Kort oppsummert er vi litt forsinket i søknadsprosessen noe som innebærer en forsinket oppstart. Derfor ser vi det som hensiktsmessig å utsette kommende innbetaling fra november i år til første kvartal neste år. Om noen allikevel ønsker å betale nå, så er det bare å ta kontakt så skal vi få Hurum regnskap til å sende faktura i år.