Søknad om igangsettingstillatelse er sendt til kommunen og VIVA

Etter en lang prosess, er endelig en komplett søknad om igangsettingstillatelse sendt til Hurum kommune og til VIVA.

Styret vil i løpet av kort tid ha et møte med Habex for å diskutere videre fremdriftsplan. Vi kommer tilbake med mer informasjon rundt oppstart og videre innbetalingsplan så snart som mulig.