Årsmøte 2019

Årsmøtet i RSVA blir avholdt lørdag 11. mai, i forlengelsen av årsmøtet i Røedstøa Vel.

Innkalling vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

Dersom medlemmene har saker som bør behandles på møtet, må disse meldes til styret så snart som mulig.