Byggetillatelse er innvilget

Gledelige nyheter til alle medlemmer i RSVA. Forrige uke mottok vi tillatelsen til å bygge VA anlegg fra Hurum kommune og vi satser på oppstart i løpet av august. Forrige uke gjennomførte vi også en befaring med Habex for å gi de et mer detaljert grunnlag til å komme med et oppdatert prisoppsett og fremdriftsplan. Vi kommer tilbake til dere med flere detaljer når fremdriftsplanen foreligger og hva dette innebærer.

Vi har også opprettet driftsselskapet og er igang med å søke om mva fritak for RSVA.

Med dette ønsker vi dere en riktig god sommer og takker dere for tålmodigheten.

Mvh,
Styret i RSVA