Tilgjengelighet og adkomst til hyttene våren 2020

Det har skjedd mye siden vi kom i gang i november, og vi har fått noen henvendelser rundt tilgjengelighet og adkomst til hyttefeltet.

Store deler av veinettet er nå gravd opp og store deler av hyttefeltet er utilgjengelig for vanlig biltrafikk. Habex jobber hardt for å få hovedveiene kjørbare til påske, men det er en fare for at deler av veinettet vil være utilgjengelig utover våren. Dette kan medføre at noen til tider må parkere andre steder på feltet og må gå et lite stykke for å komme frem. Vi forsøker selvfølgelig å unngå dette, men vi må prioritere å bli ferdig med veinettet til 1. juli og fellesferien.

VIKTIG:
Skal dere inn på hyttefeltet mens anleggsarbeidet pågår så må dere varsle og avtale tid på forhånd. Dette skyldes først og fremst sikkerhet, men også for at vi skal forstyrre arbeidet minst mulig. Kontakt Knut Bjertnes i Habex på mobil 911 44 654 for å avtale adkomst.

Mer informasjon han dere finne på  Informasjonsskriv januar 2020 (24 downloads)