Tilgjengelighet og adkomst til hyttene våren 2020

Det har skjedd mye siden vi kom i gang i november, og vi har fått noen henvendelser rundt tilgjengelighet og adkomst til hyttefeltet.

Store deler av veinettet er nå gravd opp og store deler av hyttefeltet er utilgjengelig for vanlig biltrafikk. Habex jobber hardt for å få hovedveiene kjørbare til påske, men det er en fare for at deler av veinettet vil være utilgjengelig utover våren. Dette kan medføre at noen til tider må parkere andre steder på feltet og må gå et lite stykke for å komme frem. Vi forsøker selvfølgelig å unngå dette, men vi må prioritere å bli ferdig med veinettet til 1. juli og fellesferien.

VIKTIG:
Skal dere inn på hyttefeltet mens anleggsarbeidet pågår så må dere varsle og avtale tid på forhånd. Dette skyldes først og fremst sikkerhet, men også for at vi skal forstyrre arbeidet minst mulig. Kontakt Knut Bjertnes i Habex på mobil 911 44 654 for å avtale adkomst.

Mer informasjon han dere finne på  Informasjonsskriv januar 2020 (17 downloads)

Byggetillatelse er innvilget

Gledelige nyheter til alle medlemmer i RSVA. Forrige uke mottok vi tillatelsen til å bygge VA anlegg fra Hurum kommune og vi satser på oppstart i løpet av august. Forrige uke gjennomførte vi også en befaring med Habex for å gi de et mer detaljert grunnlag til å komme med et oppdatert prisoppsett og fremdriftsplan. Vi kommer tilbake til dere med flere detaljer når fremdriftsplanen foreligger og hva dette innebærer.

Vi har også opprettet driftsselskapet og er igang med å søke om mva fritak for RSVA.

Med dette ønsker vi dere en riktig god sommer og takker dere for tålmodigheten.

Mvh,
Styret i RSVA

Info om befaring med Habex

På årsmøte i mai informerte styret i RSVA om at godkjennelse på søknaden skulle være rett rundt hjørnet og at Habex skulle sette opp en anleggsrigg i løpet av juni og komme igang med befaringer med medlemmene. Dessverre lar søknaden vente på seg. Fylkesmannen har kommet tilbake til oss og ønsket en ytterligere søknad rundt mudringstillatelse ifbm. tilkobling til sjøkabelen. Når den er godkjent forventer vi at vi er i mål.

I et møte med Habex forrige uke har vi blitt enige om at det er mest hensiktsmessig å vente med å sette opp anleggsriggen til august da den vil oppta flere parkeringsplasser. Dette vil ikke forsinke fremdriften og vi ønsker ikke at tomme brakker skal gjøre parkering mer krevende i ferieavviklingen.

Habex kommer til å gjennomføre en befaring 4. og 5. juli. Her vil vi prioritere styret i RSVA for å bli enige om de siste detaljene slik at vi kan enes om fremdriftsplan og prisoppsett, samt styret i vellet for å bli enige om evt. utbedringer på veiene.

Dersom det er noen det haster for å få gjennomført en befaring på egen tomt, og som ikke kan vente til august, så kan vi få til noen befaringer med enkelte medlemmer. Disse må ta kontakt med oss på styret@rsva.no så raskt som mulig.

Alle vil få tilbud om befaring til høsten, så dette gjelder kun de som av en eller annen grunn ikke kan vente.

Mvh,
Styret i RSVA

Årsmøteprotokoll, budsjett og vedtekter for driftsselskap

Følgende dokumenter er sendt ut pr. e-post, og er tilgjengelig for nedlasting for medlemmer.

Dersom noen har spørsmål eller innvendinger til vedtektene ber vi dere komme med de i løpet av de neste 14 dagene, slik at vi rekker å få stiftet selskapet før sommeren og kommet igang med søknaden om mva. fritak.

Vedrørende søknaden til Hurum kommune har vi mottatt et spørsmål fra kommunen som vi har besvart og vi venter fremdeles på deres godkjennelse. Habex følger vi opp løpende og vi håper fremdeles å få opp riggplassen før ferien.

Vi tilbyr bare epostutsendelse til én epostadresse pr. hytte. Om dere er flere eiere eller brukere av hytta, så husk å videresend denne eposten internt.

Årsmøte 2019

Årsmøtet i RSVA blir avholdt lørdag 11. mai, i forlengelsen av årsmøtet i Røedstøa Vel.

Innkalling vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

Dersom medlemmene har saker som bør behandles på møtet, må disse meldes til styret så snart som mulig.