Årsmøteprotokoll, budsjett og vedtekter for driftsselskap

Følgende dokumenter er sendt ut pr. e-post, og er tilgjengelig for nedlasting for medlemmer.

Dersom noen har spørsmål eller innvendinger til vedtektene ber vi dere komme med de i løpet av de neste 14 dagene, slik at vi rekker å få stiftet selskapet før sommeren og kommet igang med søknaden om mva. fritak.

Vedrørende søknaden til Hurum kommune har vi mottatt et spørsmål fra kommunen som vi har besvart og vi venter fremdeles på deres godkjennelse. Habex følger vi opp løpende og vi håper fremdeles å få opp riggplassen før ferien.

Vi tilbyr bare epostutsendelse til én epostadresse pr. hytte. Om dere er flere eiere eller brukere av hytta, så husk å videresend denne eposten internt.

Årsmøte 2019

Årsmøtet i RSVA blir avholdt lørdag 11. mai, i forlengelsen av årsmøtet i Røedstøa Vel.

Innkalling vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

Dersom medlemmene har saker som bør behandles på møtet, må disse meldes til styret så snart som mulig.